Data
Artista/Località
 
08.11.2017 - 12.11.2017
Henneberger Myriam
Pittura
18.11.2017 - 10.12.2017
Berger Jean-Luc
Pittura
04.05.2018 - 29.07.2018
Durussel Ami
Lithogravure